مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 

لطفاً واجدین شرایط نسبت به تکمیل اطلاعات فرم استخدام صفحه تقاضای شغلی اقدام  فرمایند.
انباردار

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل خود، انباردار آقا استخدام مینماید:

1- دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی

2- دارای 3 سال سابقه کار انبارداری

3- آشنا به نرم افزارهای اکسل و راهکاران

کارشناس فنی و مهندسی

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد فنی و مهندسی ، مهندس شیمی با شرایط زیر استخدام مینماید:

1- دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

2- مسلط به زبان انگلیسی

مکانیک آقا

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد فنی و مهندسی ، مکانیک آقا جهت با شرایط ذیل استخدام مینماید:

1- دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی مهندسی مکانیک

2- دارای حداقل3 سال سابقه کار مرتبط 

3- دارای کارت پایان خدمت بدون معافیت پزشکی

برقکار آقا

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد فنی و مهندسی ، برقکار آقا جهت با شرایط ذیل استخدام مینماید:

1- دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی مهندسی برق

2- دارای حداقل3 سال سابقه کار مرتبط 

3- دارای کارت پایان خدمت بدون معافیت پزشکی

کارپرداز آقا

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد تدارکات، کارپرداز آقا  با شرایط ذیل استخدام مینماید:

1- دارای مدرک حداقل دیپلم

2- دارای 2 سال سابقه ترجیحاً آشنا به امور فنی و تجهیزات

3- دارای کارت پایان خدمت بدون معافیت پزشکی

کارگر ساده خدمات

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل خود، کارگر ساده خدمات(نظافتکار)آقا با شرایط ذیل استخدام مینماید:

1- دارای مدرک دیپلم

2- دارای کارت پایان خدمت بدون معافیت پزشکی

 

 

 

کارگر ساده تولید و بسته بندی

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل خود، کارگر ساده تولید و بسته بندی آقا با شرایط ذیل استخدام مینماید:

1- دارای مدرک دیپلم

2- دارای کارت پایان خدمت بدون معافیت پزشکی