مشخصات فردی
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
شماره شناسنامه*
کد ملی*
محل صدور*
تاریخ تولد (روز/ماه/سال)*
جنسیت*
وضعیت فعلی اشتغال*
تابعیت*
شماره بیمه تامین اجتماعی
وضعیت تاهل*
تعداد فرزند (به تفکیک دختر و پسر)
وضعیت نظام وظیفه( آقایان )
تاریخ پایان خدمت
ذکر نوع معافیت
تاریخ اخذ معافیت
 آدرس و تلفن
آدرس کامل پستی*
وضعیت سکونت
کد پستی
تلفن محل کار
تلفن منزل
تلفن همراه*
 مشخصات تحصیلی
مدرک اخذ شده*
رشته تحصیلی*
دانشگاه یا موسسه آموزشی*
معدل
شروع*
پایان*
توضیحات
 دوره های تخصصی گذرانده
نام دوره
موسسه آموزشی
نمره
شروع
پایان
توضیحات
 آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها
کاربری
Word
Excel
Access
Power Point
Auto CAD
سایر نرم افزارها
 سابقه پزشکی
آیا سابقه بیماری خاص دارید؟
در صورت مثبت بودن لطفا بیماری خود را کاملا شرح دهید :
 آشنایی با زبان های خارجی
خواندن و درک مطلب انگلیسی
نوشتن متون انگلیسی
مکالمه انگلیسی
سایر زبانها
 سوابق شغلی قبلی
نام شرکت/سازمان
تلفن
موضوع فعالیت
شروع
خاتمه
آخرین سمت
علت قطع همکاری
جمع دریافتی ماهانه ناخالص
 نحوه آشنایی با شرکت
از چه طریقی با این شرکت آشنا شده اید؟
 مشخصات معرف
نام و نام خانوادگی
نسبت
شغل
نام محل کار
نشانی محل کار
تلفن محل کار
 مشخصات درخواست
شغل مورد درخواست
حقوق درخواستی
تاریخ آمادگی جهت شروع همکاری
Powered by Evolutility