محصولات جدید
مفناميک اسيد - حکيم
250 ميلي گرم (کپسول)
والسارتان - حکيم
80 و 160ميلي گرم (قرص روکش دار)
پرگابالين - حکيم
50 و75 و 150 و 300 ميلي گرم (کپسول)
مولتي کيم®
(قرص جوشان)
ويتامين اي - حکيم
ويتامين اي 400 واحد (کپسول ژلاتيني نرم)
ويتاکيم®+ زينک
ويتامين ث 375 ميلي گرم + زينک سولفات 166.7 ميلي گرم (کپسول)
ارسوکيم® (ارسوداکسي کوليک اسيد)
300 ميليگرم (کپسول)
پيزون® 15 م.گ (پيوگليتازون)
15 ميلي گرم (قرص)
تيزاکيم®
4 ميلي گرم تيزانيدين (قرص خط دار)
سوکرالوز - حکيم
6.5 ميلي گرم (قرص)
اسستين ®
600 ميلي گرم قرص جوشان
کلسيم د3 - حکيم
کلسيم سيترات250 ميلي گرم/ ويتامين د3 300 واحد (قرص)
ويتامين د3 - حکيم
1000IU (قرص روکشدار)
ويتامين د3 - حکيم
2000IU (قرص روکشدار خط دار)
کلسيم ويتامين ث - حکيم
کلسيم 260 ميلي گرم/ ويتامين ث 1000 ميلي گرم (قرص جوشان)
ويتامين د3 - حکيم
ويتامين د3 1000 واحد کپسول سافت ژل
منيزيم - حکيم
منيزيم کربنات 150 ميلي گرم قرص جوشان
روغن گل مغربي
روغن گل مغربي 500 ميلي گرم سافت ژل
ويتامين د3 - حکيم
50000IU کپسول ژلاتيني نرم
فبوکسوستات- حکيم
40 و 80 ميلي گرم قرص روکش دار