در اجرای دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی ، لطفا تمامی پرسنل شرکت نسبت به دانلود، تکمیل پرسشنامه خود اظهاری و ارسال آن به یکی از روش‌های ذیل حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1399/01/10 اقدام فرمایند.

-        ارسال ایمیل به آدرس: HRM@hakimpharm.com

-        ارسال به شماره WhatsApp : 09123758677

-        ارسال فکس به شماره : 22267978دریافت پرسشنامه خوداظهاری - فرمت word
دانلود
دانلود
دریافت پرسشنامه خوداظهاری - فرمت pdf
دانلود
دانلود
دریافت پرسشنامه خوداظهاری - فرمت jpg
دانلود
دانلود