مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

  

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی نیاز به مسئول دفتر امور مالی، خانم با شرایط ذیل دارد:

 1-    دارای مدرک لیسانس، ترجیحاً مرتبط

 2-    تسلط کامل به برنامه های office

  3 -دارای حداقل 3 سال سابقه مرتبط

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل در قسمت تولید،  به یک نفر دکتر داروساز( ترجیحاً آقا)، دارای سابقه کار در بخش تولید نیازمند است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
همچنین این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد خدمات، به یک نفر آقا، دارای مدرک دیپلم  با سابقه کار مرتبط نیازمند است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی واحد تدارکات نیاز به کارپرداز با شرایط ذیل دارد:
 

1-    دارای مدرک حداقل دیپلم

2-    5 سال سابقه مفید، ترجیحا در زمینه داروسازی و تسلط به امور تدارکات داخلی

3-    تسلط کامل به جمع آوری و ارائه گزارش روزانه خریدها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

همچنین بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد انبار، نیاز به یک نفر کارگر انبار، با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و آشنا به کامپیوتر دارد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 لطفاً واجدین شرایط نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.