مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

  

همچنین این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد انبار، نیاز به یک نفر راننده لیفتراک(دارای گواهینامه رانندگی لیفتراک) و آشنایی با ریچتراک دارد.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

از واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.