مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی خود، نیاز به یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با لیسانس مرتبط و سابقه کار حداقل2 سال و آشنا به زبان انگلیسی دارد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی واحد فرمولاسیون به یک نفر داروساز، ترجیحاً با تجربه کاری جهت انجام کارهای فرمولاسیون و مستند سازی نیازمند است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همچنین این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد امور مالی، به یک نفر حسابدار، دارای حداقل مدرک لیسانس مرتبط از دانشگاه معتبر، حداقل 3 سال سابقه کار مفید و آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم نیازمند است. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی واحد فنی مهندسی نیاز به افراد ذیل دارد:

        1)مسئول کالیبراسیون در رشته مهندسی شیمی یا مهندسی مکانیک، دارای حداقل مدرک لیسانس، آشنا به مبانی کالیبراسیون و مکانیک، آشنا به زبان انگلیسی و ترجیحا سابقه مرتبط

  2) تکنسین برق ترجیحاً دارای مدرک لیسانس برق با سابقه کاری مرتبط
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 از واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.