مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.


این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل در قسمت تحقیقات،  به یک نفر دکتر داروساز(ترجیحاآقا)، دارای حداقل3 سال سابقه کار در بخش تحقیقات نیازمند است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد تولید و بسته بندی، نیاز به تعدادی آقا، دارای مدرک حداقل دیپلم دارد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به یک نفر کارمند بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دارد:

   1- دارای حداقل3 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به امور بازرگانی خارجی

   2-دارای مدرک لیسانس/فوق لیسانس مرتبط

   3-آشنایی کامل با نرم افزار های office

   4-تسلط نسبی به زبان انگلیسی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل واحد فنی مهندسی نیاز به تاسیسات کار مرد، با مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس مرتبط و دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات دارد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل در قسمت تولید،  به یک نفر دکتر داروساز(آقا)، دارای حداقل 5 سال سابقه کار در بخش تولید نیازمند است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنل امور مالی، نیاز به مسئول دفترخانم با شرایط ذیل دارد:
 

-        دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس و ترجیحا مرتبط با حسابداری

-        تسلط کامل به نرم افزار office

-        دارای روابط عمومی بالا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 لطفاً واجدین شرایط نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.