مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 
 این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی واحد فنی مهندسی نیاز به افراد ذیل دارد:
 

1-    مکانیک، ترجیحا دارای مدرک مهندسی مکانیک و سابقه کاری مرتبط

2-    تکنسین تأسیسات، با سابقه کاری مرتبط، آشنایی کامل با امور تأسیسات، ترجیحاً دارای مدرک لیسانس مرتبط

3-    تکنسین برق ترجیحاً دارای مدرک لیسانس برق با سابقه کاری مرتبط

4-    مسئول کالیبراسیون در رشته مهندسی شیمی، دارای حداقل مدرک لیسانس، آشنا به مبانی کالیبراسیون ، آشنا به زبان انگلیسی و ترجیحا سابقه کاری مرتبط

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 از واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.