گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : تتراسيکلين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 3%; (پماد موضعي)
بسته بندی  : 1