گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : کارديول® (کاروديلول)
شکل و دوز دارویی  : 6.25 و 12.5 ميلي گرم; (قرص روکش دار خط دار)
بسته بندی  : 30