گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : مفناميک اسيد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 250 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100
گروه درمان: ضد درد، ضد التهاب
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.