گروه  : CNS AGENTS
نام  : پرگابالين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 50 و75 و 150 و 300 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 30
گروه درمان: ضد نورالژیک، ضد انعقاد
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.