گروه  : ANTIDIABETICS
نام  : پيزون® 15 م.گ (پيوگليتازون)
شکل و دوز دارویی  : 15 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 30
گروه درمان: ضد دیابت
 
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.