گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : سوتاکيم® (سوتالول)
شکل و دوز دارویی  : 80 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100 عددي