استامينوفن – حکيم (سوسپانسيون خوراکي) 120 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر

نام : استامينوفن – حکيم
شکل و دوز دارویی : 120 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (سوسپانسيون خوراکي)
بسته بندی : 1
گروه درمان: مسکن، ضد تب

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.