استامينوفن – حکيم (قطره خوراکي) 100 ميلي گرم در ميلي ليتر

نام : استامينوفن – حکيم
شکل و دوز دارویی : 100 ميلي گرم در ميلي ليتر; (قطره خوراکي)
بسته بندی : 1
گروه درمان: مسکن

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.