گروه  : ANTIHISTAMINES
نام  : مونته کيم®(مونته لوکاست)
شکل و دوز دارویی  : قرص روکش دار 10 ميلي گرم و جويدني 5 ميلي گرم;
بسته بندی  : 30

گروه درمان:
ضد آلرژی، آنتی هیستامیین
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.