گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 120 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (سوسپانسيون خوراکي)
بسته بندی  : 1
گروه درمان: مسکن، ضد تب
 
  
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.