گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : تيزاکيم®
شکل و دوز دارویی  : 4 ميلي گرم; تيزانيدين (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30 و 100 عددي
گروه درمان: شل کننده عضلات
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.