گروه  : ANTIHISTAMINES
نام  : الگزير ديفن هيدرامين- حکيم
شکل و دوز دارویی  : 12.5 ميلي ليتر الگزير در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی  : 1 شيشه
گروه درمان: آنتی هیستامین، ضد حساسیت
 
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.