گروه  : CNS AGENTS
نام  : داپوکستين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 30و 60ميلي گرم; قرص روکش دار و روکش دار خط دار
بسته بندی  : 4 عددي
گروه درمان: ضد افسردگی

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.