گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : پنتوکيم® (پنتوپرازول)
شکل و دوز دارویی  : 20و40 ميلي گرم; (قرص انتريک کوتد)
بسته بندی  : 30
گروه درمان: مهار کننده پمپ اسید معده ، ضد زخم
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.