گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ملوکسيکام - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 7.5 و 15 ميلي گرم; قرص خط دار
بسته بندی  : 30 و 100 عددي
گروه درمان: ضد درد ، ضد التهاب
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.