گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : متوکاربامول - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 500ميلي گرم; قرص
بسته بندی  : 50 عددي
گروه درمان: شل کننده عضلات

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر
بروشور محصول کلیک کنید.