گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : تاداکيم® (تادالافيل)
شکل و دوز دارویی  : 20 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 4
گروه درمان: درمان ناتوانی جنسی
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر بروشور محصول کلیک کنید.