بخش تحقیقات و توسعه حکیم مجهز به امکانات گسترده ای می باشد.

هم اکنون، حکیم درحال فرمولاسیون 40 محصول جدید با همکاری و همیاری مشاوران تحقیقات از دانشگاه های معتبر داروسازی در ایران می باشد. این فرمول ها شامل محصولات آهسته رهش بصورت پلت، محصولات سریع بازشونده و کپسول های ژلاتینی نرم می باشند.

لیست داروهایی که بصورت مستدل با نام های بزرگ جهانی مشمول تطابق و برابری هستند شاهدی بر کیفیت محصولات حکیم است.

گروهی از محققان ما درتلاش به سمت سیستم های جدید رهاسازی دارویی با بررسی میکرومولکول ها و پروتئین ها بصورت اخص با استفاده از سیستم رهاسازی در روده کوچک و بزرگ می باشند.

فهرست انتشارات جاری و هرنوع اطلاعات تکنیکی دیگر از طریق مدیریت تحقیقات و توسعه قابل دسترسی می باشند
 

مدیریت تحقیقات و توسعه

شرکت داروسازی حکیم

خیابان دکتر شریعتی، دوراهی قلهک، پلاک 1370 تهران - ایران

صندوق پستی : 11155/4465

تلفن : 5-22263051 (21 0098)

فکس : 22267978 (21 0098)

E-mail:info@hakimpharm.com