مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

 

افرادی که فرم استخدام ذیل را تکمیل می نمایند، در اولویت رسیدگی جهت استخدام می باشند. بدیهی است در صورت نیاز به مدارک و مستندات دیگری خارج از چارچوب ذیل ( بطور مثال تصویر شناسنامه ، گواهی نامه های دوره های گذرانده شده و مدارک تحصیلی و ... ) ، پس از تماس از سوی شرکت، نسبت به ارسال اطلاعات به آدرس jobApplication@hakimpharm.com اقدام گردد.