فرم های نظر سنجی از عوامل توزیع و دارو خانه ها ، جهت ارسال آن به یکی از روش‌های ذیل اقدام فرمایید.

ارسال ایمیل به آدرس: info@hakimpharm.com

ارسال به شماره WhatsApp : 09123758677

ارسال فکس به شماره : 22267978