ششمین نمایشگاه مکمل های رژیمی -غذایی تهران با حضور داروسازی حکیم برگزار شد. استقبال پرشور شما هم‌میهنان و مهمانان خارجی از غرفه داروسازی حکیم رونق خاصی به نمایشگاه بخشیده بود
در روز 29 خرداد، نمایشگاه با حضور آقای دکتر کبریایی زاده رئیس سندیکا و آقای دکتر میرفخرایی در غرفه داروسازی حکیم و بازدیدکنندگان آغاز شد.