الگزير ديفن هيدرامين- حکيم (شربت) 12.5 ميلي ليتر الگزير در 5 ميلي ليتر

نام : الگزير ديفن هيدرامين- حکيم
شکل و دوز دارویی : 12.5 ميلي ليتر الگزير در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی : 1 شيشه
گروه درمان: آنتی هیستامین، ضد حساسیت

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.