ايبوکيم® (ايبوپروفن) (قرص روکش دار) 200 و 400 ميلي گرم

نام : ايبوکيم® (ايبوپروفن)
شکل و دوز دارویی : 200 و 400 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی : 100
گروه درمان: ضد درد ، غیر استروئیدی

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی   بروشور   کلیک کنید.