ايندوکيم® (ايندومتاسين) (کپسول) 25 ميلي گرم

نام : ايندوکيم® (ايندومتاسين)
شکل و دوز دارویی : 25 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی : 100
گروه درمان: ضد التهاب غیر استروئیدی

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی   بروشور   کلیک کنید.