ممانتین

قرص روکش دار حاوی  5  میلی گرم ممانتین و قرص روکش دار خط دار حاوی 10  میلی گرم ممانتین

طبقه بندی درمانی:

داروهای ضد زوال عقل  > داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی > آنتاگونیست رسپتور ان متیل دی آسپارتات

 

ممانتین حکیم 5 و 10

قرص روکش دار حاوی  5  میلی گرم ممانتین و قرص روکش دار خط دار حاوی 10  میلی گرم ممانتین

طبقه بندی درمانی:

داروهای ضد زوال عقل  > داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی > آنتاگونیست رسپتور ان متیل دی آسپارتات

برخی موارد مصرف:

  • درمان زوال عقلی متوسط تا شدید ناشی از آلزایمر

 

برای اطلاع از مقدار مصرف، هشدارها و منع مصرف، عوارض جانبی و.. پیش از مصرف دارو  به بروشور مربوط به آن مراجعه بفرمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.