ونلافاکسين – حکيم (قرص روکش دار خط دار) 75 ميلي گرم

نام : ونلافاکسين – حکيم
شکل و دوز دارویی : 75 ميلي گرم; (قرص روکش دار خط دار)
بسته بندی : 30
گروه درمان: ضد اضطراب

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور کلیک کنید.