کتوتيفن – حکيم (شربت) 1 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر

نام : کتوتيفن – حکيم
شکل و دوز دارویی : 1 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی : 1
گروه درمان: پیشگیری کننده آسم ، ضد حساسیت

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.