ستريکيم ® (ستيريزين) (شربت) 5 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر

نام : ستريکيم® (ستيريزين)
شکل و دوز دارویی : 5 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی : 1
گروه درمان: آنتی هیستامین

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.