متوکلوپراميد – حکيم (قطره خوراکي) 4 ميلي گرم در ميلي ليتر

نام : متوکلوپراميد – حکيم
شکل و دوز دارویی : 4 ميلي گرم در ميلي ليتر; (قطره خوراکي)
بسته بندی : 1
گروه درمان: ضد استفراغ، محرک پریستالریک

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی بروشور محصول کلیک کنید.